Skip to main content

Gwarancja

Cherrypad objęty jest 24 miesięczną gwarancją. W przypadku wykrycia wady, skontaktuj się z przez e-mail bok@nature-solution.com.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Jeśli termofor uległ uszkodzeniu w wyniku działających na niego wysokich temperatur spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, należy go wycofać z użytku. W takiej sytuacji nie stosuje się również warunków gwarancji.

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 789 037 034 lub przez e-mail bok@nature-solution.com.

Jeżeli produkt okaże się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Skontaktuj się z nami przez e-mail: bok@nature-solution.com lub telefonicznie: 789 037 034. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
  2. Prześlij do nas termofor, dołączając do niego pisemne oświadczenie wraz z opisem powodu reklamacji, formą rekompensaty, adresem zwrotnym oraz numerem konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza termofora lub zwrot pieniędzy.
  5. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 7 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

Zwrot

W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania i powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Skontaktuj się z nami przez e-mail: bok@nature-solution.com lub telefonicznie: 789 037 034. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo dokonać zwrotu.
  2. Odeślij produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  4. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego termoforu.
  5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu. Na załączony numer konta w ciągu 3 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot termoforu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.